Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

Svenskminnen i Estland

Hans Lepp

Kapitel 16. Tallinnporten i Pärnu

Det ståtligaste svenskminnet i Pärnu är utan tvivel Tallinnporten, som under den svenska tiden hette Carl Gustafsporten, uppkallad efter Sveriges kung Karl X Gustav.

Porten uppfördes på 1690-talet efter ritningar av Erik Dahlbergs medhjälpare Paul von Essen som var fortfikationsingenjör von Essen som genom drottning Kristinas försorg i unga år fått möjlighet att följa Berninis arbeten i den påvliga hamnen i Civita Vecchia kom till Estland 1666. Inledningsvis verkade han i Tallinn, där han gjorde uppmätningsritningar av flera offentliga byggnader innan han fick uppdraget att leda byggnadsarbetena med befästningarna i Pärnu.

Tallinnporten i Pärnu

Hans första ritningsförslag till Carl Gustafsporten bar tydliga spår av intryck hämtade under Italienresan. Men det italienskpåverkade förslaget ogillades av den då åldrige Dahlberg. Efter något år inkom von Essen med nya ritningar vilka bar spår av Dahlbergs stil. Nu godkändes förslaget och porten kunde byggas. Den stod klar år 1696. Till sin utformning är den mycket lik den stadsport, Konungsporten, som Dahlberg ritade för Narva men som aldrig kom till utförande.

En folksaga berättar att Karl XII en gång skulle ha kommit till Pärnu förföljd av fienden som hade lyckats såra kungen i handen så att den blödde. När kungen kom fram till Carl Gustafsporten var den stängd. Han bultade med sin sårade hand och blev strax insläppt och därmed räddad undan fienden. Kvar på porten blev några kungliga blodfläckar som pärnuborna långt in i vårt sekel vårdade genom att varje år måla i dem med rödfärg.

Ett annat minne av Karl XII är en hästsko som sitter på huset Riddargatan 21 mitt i Pärnu. Det berättas att
hästen tappade skon då kungen raskt red genom staden på väg mot Narva hösten 1700.