Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

Svenskminnen i Estland

Hans Lepp

Kapitel 15. Bengt Gottfried Forselius

En man som hade stor betydelse för det estniska språkets utveckling under den svenska tiden var Bengt Gottfrid Forselius. Under 1680-talet började han att kostnadsfritt undervisa estniska pojkar i läsning och skrivning och lade därmed grunden till sitt betydelsefulla arbete för den estniska folkundervisningen. År 1684 startade han, med stöd av Karl XI, ett lärarseminarium i Kambja utanför Tartu. Utbildningen var tvåårig och de duktigaste eleverna skulle därefter tas ut som lärare. 1687 beslöt generalguvernören J. J. Hastfer att skolor skulle upprättas i varje socken. 

En minnessten över Forselius lärarseminarium i Tartu.En minnessten i Kambja.

Den baltiska adelns ovilja att låta esterna utbilda sig var ett av Forselius största hinder. För att visa att arbetet verkligen gav resultat reste Forselius till Stockholm med två gossar vilka inför Karl XI fick visa sin färdighet och läsa innantill för kungen. Enligt historien skall Karl XI ha belönat dem med varsitt silvermynt. År 1686 gav Forselius ut den första ABC-boken på estniska. Karl XI beslöt att utnämna Forselius till inspektör över folkskolorna i Estland och Livland. Han fick dock aldrig någon möjlighet att utöva sitt nya arbete eftersom han drunknade i Östersjön på väg hem från Stockholm 1688