Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

Svenskminnen i Estland

Hans Lepp

Kapitel 7. Ett föga känt monument mitt i Tallinn

Gustav III hade många storslagna planer och en av de minst kända var att åter erövra Estland, vilket Sverige avträtt till Ryssland igenom freden i Nystad 1721. Därför skickades svenska spioner till Estland för att ta reda på hur folkstämningen var i de forna Östersjöprovinserna. Återkomna till Sverige kunde de berätta för kungen att bondebefolkningen var mycket väl inställd till Sverige och att de med tacksamhet mindes den gynsamma svenska tiden i Estland. Den baltiska adeln däremot, som inte hade glömt hur den svenska reduktionen fråntagit dem deras gods och privilegier var inte intresserad att hamna under svensk överhöghet igen.

Krigsplaner utarbetades år 1788 av en f.d. preussisk officer som hette Wolff och som även varit spion åt Gustav III. Tanken var att föra över svenska armeförband till Estland samtidigt som huvudarmen som fanns i Finland tågade mot S:t Petersburg. Något anfall i stil med med de av Wolff uppgjorda planerna genomfördes aldrig. Under våren 1790 gjordes emellertid två svenska anfall mot Estland. I mars 1790 landsteg i Paldiski en styrka om 60 man som efter att ha beslagtagit den ryska garnisonens matförråd återvände till sina skepp. I maj 1790 genomförde den svenska huvudflottan ett anfall mot Tallinn. Trots att de svenska skeppen var många, misslyckades anfallet. De flesta svenska skepp sköts i sank eller brändes av ryssarna. Ett av skeppen, Riksens ständer, gick på grund i Tallinnbukten. Eftersom svenskarna misslyckades med att få henne loss valde de att själva sätta eld på skeppet.

Ett föga känt monument mitt i Tallinn

Knappt hundra år senare fann dykare från fartyget Sekstant ett stort ankare och en kanon ute i Tallinnbukten vilka man trodde kom från Riksens Ständer och dessa fynd restes vid Estonia Puiestee som ett monument över svenskarnas misslyckade försök att inta Tallinn. Under de senaste åren har estniska marinarkeologer gjort undersökningar i vattnen utanför Tallinn och funnit flera kanoner från de svenska skepp som gick till botten 1790. Idag är man således inte längre säker på att kanonen och ankaret vid Estonia Puiestee verkligen kom just från Riksens Ständer eller om de härstammar från något annat fartyg som förlist i Tallinnbukten.