Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

Rootsi mälestised Eestis

Hans Lepp

 

Peatükk 2. Tallinna Toomkiriku interjöör

Tallinna toomkirik sai oma praeguse sisustuse põhiliselt Rootsi ajal. 1684. aastal puhkes Toompeal tulekahju, mis muu hulgas hävitas ka kiriku sisustuse. Jäädi ilma pinkidest, altarist ja kantslist, tuli kahjustas ka hauasambaid. Ilmselt sellepärast vahetati välja ka Pontus De la Gardie sarkofaagi kaunistused: renessanss-obeliskid asendati barokkurnidega. Pärast põlemist taastati kiriku sisemus sedavõrd, et saaks jumalateenistusi pidada. Taastamistöödele olid palgatud kõik linna tislerid ja juba aasta pärast võis kirikut jälle kasutada.

Uue altari ja kantsli valmistas puulõikemeister Christian Ackermann, kes oli pärit Königsbergist. Ta oli enne Tallinnasse tulekut töötanud Danzigis, Riias ja Stockholmis. Tallinna nikerduskunstis on Ackermanni tööd klassikalise baroki heaks näiteks. Suurepäraste sammastega altar teostati Nicodemus Tessini jooniste järgi ja see esindab rooma stiiliideaali, mida Tessin sel ajal soovitas.

Toomkirik

Tallinna toomkirik

Peale selle, et sisustus on pärit Rootsi ajast, sisaldab kirik ka teisi mälestisi, mis ühendavad meie maid. Paljud neist, nagu esinduslikud epitaafid, on valmistatud Eestis tegutsenud rootsi perekondadele. Koori all puhkab peale Pontus De la Gardie ja tema naise Sofia Gyllenhielmi ka Tyresö lossi isand Olof Ryning, kes oli Eestimaa asehaldur. Toomkirikusse on maetud ka Gustav Vasa õde Margareta av Hoya.

Rootsi mälestised Eestis

Hans Lepp

 

Peatükk 1. Johan III riigisaal ja kuningate kohtumine Tallinnas 1589

Varsti pärast seda, kui rootslased võtsid Tallinnas võimu üle, algas Toompea ordulossi ümberehitus. Töid juhatas esialgu Anders Larsson Målare, kes on rootsi kunstiajaloos tuntud seoses Gripsholmi lossiga. Ümberehitustööd intensiivistusid, kui kuningaks sai Johan III. Nüüd pidi keskaegne orduloss muudetama väärikaks renessansslossiks. Ehitati uued kuninglikud eluruumid ja kantselei. Et selle mahuka tööga toime tulla, toodi Soomest tööjõudu. Tähtsaim uuendus oli riigisaal, mis ehitati piki eeslinnuse läänepoolset müüri. Töid juhatas Antonius Poliensis. Saal oli 25 meetrit pikk ja 11 meetrit lai ning sellel oli puust lagi. Üles riigisaali viis lossiõuelt kahepoolne paraadtrepp, mis lõppes avatud rõduga. Läänepoolsesse lossimüüri raiuti kolm suurt akent, mis andsid saalile külluslikult valgust.

Riigisaal ja kuninglikud eluruumid olid valmis, kui 1589. aasta augustis kohtusid Tallinnas Johan III ja tema poeg Sigismund - Poola kuningas ja Rootsi troonipärija. Ametlikult pidid Johan III ja Sigismund arutama, kuidas Rootsi ja Poola võiksid koos end kaitsta ähvardavate venelaste eest. Kuid tegelikult pidid isa ja poeg kokku saama, et teha plaane Sigismundi loobumiseks Poola troonist. Johan III lootis, et Sigismund tuleb pärast Tallinna-kohtumist isaga Rootsi. Johan III saabus Tallinna 5. augustil 1589. Temaga koos tuli ka kuninganna Gunilla Bielke, mitmed riiginõukogu liikmed ja 3000 sõdurit. Kuningas ja kuninganna elasid lossis, sõdurid majutati linna. Kolme nädala pärast saabus kuningas Sigismund, saatjaskonnaks õde printsess Anna, mitmed Poola senaatorid ja muud aadlikud, samuti 2000-meheline väesalk. Juba esimesest hetkest alates tõusis Rootsi ja Poola sõdurite vahel riid ja ei möödunud ühtki päeva, ilma et keegi poleks haavata saanud. Sageli lõppesid kokkupõrked surmaga.

Tallinna loss

Tallinna loss

Üks kroonika jutustab, kuidas kuningas Sigismund saabus Tallinna külastama oma isa. Ta juhiti lossis ühte ruumi, kus seisis hõbedane troon, mis oli nii suur, et sinna oleks võinud kolm inimest istuma mahtuda. Kummalgi pool trooni oli sammas, millel ilutses kaks kullatud krooni. Arvatavasti seisis see troon uues riigisaalis.

Vaevalt oli Sigismund kohale jõudnud, kui salajased loobumisplaanid tulid avalikuks ja läksid liikvele kuuldused, et Johan III tahab poja endaga Rootsi viia. See tekitas rahutust nii poolakate kui rootslaste hulgas. Mõne päeva pärast pidasid Poola senaatorid nõu ning otsustasid kohe kui võimalik Poolasse naasta, iseenesest mõista koos oma kuningaga. Nende otsus tugevnes, kui saabus uudis, et tatarlased on tunginud üle Poola lõunapiiri. Mõned senaatorid läksid seepeale aega viitmata koju.

Nii rootslased kui poolakad püüdsid keelitada Johan III loobuma mõttest viia Sigismund Rootsi. Kuid kuningas oli kangekaelne ja võimatu oli temaga sel teemal rääkida. Kui oli näha, et ta on oma otsuses vankumatu, pöörduti Sigismundi poole. Rootslased, kes mingi hinna eest ei tahtnud teda näha Rootsis, rääkisid maal valitsevast puudusest, suurtest maksudest, sõjaväe vastumeelsusest, intriigidest ja pillamisest õukonnas. Nad isegi ähvardasid Sigismundi, et Rootsis võib puhkeda ülestõus.

Poola senaatorid apelleerisid Sigismundi vastutustundele ning viitasid kuningavandele, mille ta andis 1587. aastal, kui ta Poola troonile tõusis. Öeldi, et kui Sigismund läheb Rootsi, tuuakse Venemaalt uus kuningas, kes tõukab Rootsi ja Venemaa omavahel sõtta.

Pärast mitmeid pikki läbirääkimisi jäi kangekaelne Johan III üksi ja Sigismund võis tagasi Poola minna. Johan nõutas siiski Poola senaatoritelt välja lubaduse, et Sigismund võib mõne aja pärast Rootsi sõita. 30. septembril lahkus Sigismund Tallinnast ja läks läbi Riia tagasi Krakovisse. Sügavalt kibestunud ja õnnetu Johan III lahkus mõni päev hiljem. Ta ei näinud enam kunagi oma poega. Kohtumine Tallinnas, millele kuningas oli pannud nii suuri lootusi, lõppes tema jaoks tragöödiaga ja sellest tehti Rootsi-Poola suhetes väga negatiivseid järeldusi. 1589. aasta hilissuvel Tallinnas toimunud kohtumisest ei ole mingit mälestusmärki. Ka suurejooneline riigisaal pole säilinud. Alles on vaid kolm hiljem uuesti kinnimüüritud aknaavaust lossi läänefassaadis. Kui läheneda Toompeale lääne poolt, on need Pika Hermanni kõrval müüris selgelt näha.

Rootsi mälestised Eestis

Hans Lepp

 

Sissejuhatus

Eestimaa on rikas Rootsiga seotud mälestiste poolest. Suurem osa neist on pärit Rootsi ajast, poolteisesajandi pikkusest perioodist aastail 1561-1710, mil Eesti oli osa Rootsi Kuningriigist. Tihedad kontaktid Rootsi idarannikul elavate inimeste ja Eesti rannarahva vahel olid aga sõlmitud juba enne, kui Eesti hakkas kuuluma Rootsi riigi valduste hulka. Rootsis jutustavad mitmed ruunikivid meestest, kes purjetasid Eestisse, Roslagenis leidub rohkesti vanu kohanimesid eesliitega est-, mis osutavad eestlaste asundustele Rootsis.

Kaart

Keskajal tihenesid sidemed kahe rahva vahel veelgi. Arenesid kunstikontaktid, Eestis tegutsesid Gotlandi ehitusmeistrid. Hiliskeskaja suurim kujur Bernt Notke kuulub samahästi nii eesti kui ka rootsi kunstiajalukku.

Rootsi ajal rajati Tartusse ülikool, Eesti sai oma ülemkohtu, kirik reorganiseeriti. Rootsi aadel valitses suurel maa-alal. Eestimaa idaservas ehitati välja Narva linn - barokkstiili parim näide Põhja-Euroopas. Narvat peeti nii tähtsaks, et sellest taheti teha kogunisti Rootsi riigi teist pealinna.

Kuid mälestisi rootsluse kohta vib Eestimaal leida ka hilisemast ajast. Kuigi Rootsi kaotas võimu Läänemere idakaldal, säilisid kontaktid kahe maa vahel.

See väike teejuht on abiks neile, kes soovivad lähemalt tutvuda paikadega, kus kohtuvad Eesti ja Rootsi, nii meenub meie ühine ajalugu keskajast tänapäevani.

Olen põhimõtteliselt kasutanud eestikeelseid kohanimesid. Eestirootsi alade puhul on kasutatud rootsikeelseid nimesid. Erandiks on Kolk, eesti keeles Kolga, kus ma ajaloolisel phjusel olen valinud sama kohanime, mida kasutati siis, kui Stenbockide suguvõsa seal asus. Sama kehtib ka Karl XII talvelaagri kohta, mille nimi sel ajal, kui kuningas seal elas, oli Lais, mitte Laiuse.

 

Tallinn, juuli 1994

Hans Lepp