Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus

Rootsi-Mihkli kiriku orelitest

Praegune kiriku orel on teadaolevalt järjekorras kolmas. Vanim orel (Johann Andreas Stein, 1813), mis 19. sajandi teisest poolest asub Virumaal Käsmu kirkus, võib sisaldada Baltimaade vanimaid oreliosi.

Enne Teist Maailmasõda oli kirikus kasutusel Carl Tantoni ehitatud orel (arvatavasti 19. sajandi keskpaik, pildil), mis 1940. aastatel tassiti laiali. Orelivilesid kasutati mitmete teiste orelite juures, sh sõjas purustatud "Estonia" teatri oreli taastamisel.

Praegusel ajal kirikus olev orel (vt lähemalt galerii) on valmistatud 1950. aastatel Rootsis firmas Åckermann & Lund. 

Oreli kinkis kirikule 2000. aastal Stockholmi Täby kogudus, remonti rahastasid Stockholmi piiskopkond ja Huddinge Kirikukogukond. 

Remondi käigus, mida teostas Eesti firma Kriisa Oreliehitus, lisati orelile Trompet 8. Orelit on kasutatud mitmete kontserdite salvestusel. 

Tehnilised andmed: Orel on mehhaaniline, 2 manuaali ja 21 registriga.

Oreli dispositsioon:

I Manuaal II Manuaal Pedaal
Principal 8' Salicional 8' Subbass 16'
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Fagott 16'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Oktavbas 8'
Ged. flöjt 4' Principal 2' Ged. = pommer 4'
Salicet 4' Gemshorm 1' Nachthorn 2'
Waldflöjt 2' Sesquialtera 2 ch. I/p
Mixtur 4-5 ch. Krummhorn 8' II/p
Dulcian 16' Tremulant
Trompete 8' Sw II man
II/I

Pressimaterjal


Ajakirjanduses ilmunud materjale kiriku ja koguduse elu kohta

2021
Vestlussaade "Taevas tuleb appi". Külas on Rootsi-Mihkli koguduse õpetajad

2006

2006-02-01, Eesti Kirik: Jäädvustatakse rootslaste ajalugu Eestis
2006-07-27, Postimees: Rootsi-Mihkli kiriku keldris saab nha eestirootslaste kirikuvara 
2006-07-24, Postimees: Naissaarel toimus üle pika aja taas matus
2006-07-27, Postimees: Rootsi-Mihkli kiriku keldris saab näha eestirootslaste kirikuvara
2006-09-17, Kompass: Rootsi tagastab Vormsi kiriku varad
2006-09-27, Eesti Kristlik televisioon: Mihklipäeval Tallinna Rootsi-Mihklis
2006-09-27, Eesti Kirik: Mihklipäeval Tallinna Rootsi-Mihklis
2006-10-02, ETV24: Rootsi tagastab Eestile kirikuvara
2006-10-13, Läänemaa portaal: Rooslepa kabel saab pühitsetud
2006-10-13, Eesti Kirik: Rootsipärase kants Tallinna südames
2006-10-14, ETV24: Õnnistuse sai Rootsi-Mihkli kiriku muuseum
2006-10-17, Lääne Elu: Rooslepa kabel sai aastaga valmis
2006-10-18, Eesti Kirik: Eestirootslastel on nüüd oma kirikumuuseum
2006-10-18, Eesti Kristlik Televisioon: Eestirootslastel on nüüd oma kirikumuuseum
2006-10-18, Eesti Kristlik Televisioon: Tänujumalateenistus taastatud Rooslepa kabelis (video)


2005

2005-09-22, Postimees: Purjetajad kihutavad võidu Naissaare kiriku heaks
2005-12-01, Tallinna linn: Rootsi-Mihkli kirik sai raha muuseumi ehituseks
2005-12-09, Eesti Päevaleht: Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus rajab kiriku keldrisse muuseumi

 

2004

2004-02-19, Eesti Päevaleht: Niguliste kiriku kõrval taastatakse pastoraat
2004-10-15, Eesti Päevaleht: Rannarootslased taastavad Naissaare Lõunaküla kirikut


2003

2003-04-04, Eesti Päevaleht: Niguliste kõrval taastatakse hävinud pastoraadihoone
2003-05-23, Eesti Päevaleht: Rootsi-Mihkli kirik avab keskaegse portaali.
2002-08-23, Sirp: Vana Rootsi-Mihkli kiriku uus hingamine.
2003-09-10, Eesti Kirik: Rootsi-Mihkli kogudus kasvab.

 

2002

2002-02-27, Eesti Ekspress: Rootsi kuningapaar külastab Eestit
2002-04-16, Eesti Päevaleht: Pool sajandit Rootsis hoiul olnud kirikuvarad jõudsid tagasi
2002-04-17, Eesti Päevaleht: Rootsi-Mihkli kiriku vara tagastatud
2002-05-03, Eesti Päevaleht: Rootsi kuninga külaskäiguks vuntsitakse kirik ja muuseum
2002-05-04, Eesti Päevaleht: Rootsi kuningapaar tuleb pühapäeval Eestisse
2002-05-06, Eesti Päevaleht: Rootsi kuningas külastas Tallinna

2001

2001-02-22, Maaleht: Märjamaa kirik jäi altaripealseta
2001-02-13, SL Õhtuleht: Märjamaa kiriku altar kolib pealinna
2001-04-01, SL Õhtuleht: Tallinna Rootsi kirik ootab Märjamaalt altarit

2000

2000-11-24, Sirp: Tallinna Rootsi-Mihkli kirik, mis nõukogude ajal oli tuntud kui raskejõustiku maja, avab oma saali kontserdipaigana 28. XI kell 18.


Rootsi keeles

2006-09-27, SVT: Historiska museet återlämnar kyrkoföremål
2006-09-27, SVT: Kyrkoföremål tillbaka till Estland
2006-09-27, Svenska Dagbladet: Estland återfår gömd kyrkoskatt 
2006-09-27, ST: Kyrkoskatt återlämnas till Estland
2006-09-27 Historiska Museet: Historiska museet lämnar tillbaka föremål till Estland. Pressmeddelande.
2006-09-26, Dagens Nyheter: Estland får tillbaka kyrkoskatter
2002-06-04, Dagens Industri: Estniska skatter reser hem 
2002-04-07, Svenska Dagbladet: Sverige återlämnar estländska kyrkoskatter
2002-04-05 Historiska museet: Estlandssvenskt kulturarv återlämnas efter snart 60 år
SR4 Kulturen Estniska kyrkoskatter i retur (ljudfil, intervju med Margareta Hammerman)

Koguduse leht

Siit saad alla laadida koguduse lehe. Leht on kujundatud formaadis .pdf. Faili lugemiseks peab Sinu arvutis olema paigaldatud PDF-i lugeja, nt Adobe. Kui seda ei ole, saad vajaliku programmi alla laadida aadressilt http://get.adobe.com/reader.

Koguduse lehe aastakäigud

2006 eesti keeles rootsi keeles

2007 eesti keeles rootsi keeles

2008 eesti keeles rootsi keeles

2009 eesti keeles rootsi keeles

2010 eesti keeles rootsi keeles

2011 eesti keeles rootsi keeles

2012 eesti keeles rootsi keeles

2013 eesti keeles rootsi keeles

2014 eesti keeles rootsi keeles

2015 eesti keeles rootsi keeles

2016 eesti ja rootsi keeles

2017 eesti ja rootsi keeles

2018 eesti ja rootsi keeles

2019 eesti ja rootsi keeles

Koguduse lehe erinumbrid

2010. aasta lihavõttepühad

eesti keeles rootsi keeles

Votivskeppet Maria Christina

Förord

Sjöfartsverket har sedan länge ett tekniskt sjösäkerhetssamarbete med sjöfartsmyndigheter och -skolor i Estland. Sedan någon tid har detta samarbete med vårt grannland också fördjupats till att omfatta ett maritimt historiskt projekt, renovering av två votivskepp i Estland. Maria Christina som tillhört svenska kyrkan i Tallinn, nu i Tallinns Stadsmuseum, och Leesi-skeppet som tillhör S:t Chatarines församling i Leesi 50 km ost om Tallinn. Vidare har Sjöfartsverket låtit bygga en replikamodell av Maria Christina som överlämnats till svenska församlingen i Tallinn.

Vi tackar alla våra vänner som gjort denna insats möjlig. Ibland många finns den estniska konservatorsateljén Kanut, Estlands sjöfartsmuseum, Stadsmuséet i Tallinn, Sjöhistoriska muséet i Stockholm och där särskilt Sibylla Haasum och Göran Forss, Riksantikvarieämbetet i Estland och åtskilligt fler som aktivt hjälpt till och bistått i detta projekts genomförande.

Denna introduktion diskuterar Maria Christinas eventuella förebild i sitt historiska sammanhang och beskriver renoveringen respektive nybyggnaden av en replikamodell. Leesi-skeppet, som i sig är väl så intressant, har av utrymmesskäl fått lämnas utanför denna framställning.

Utställningskatalogen är utarbetad av Willand Ringborg.

Utställningen är producerad av Sjöfartsverkets Konstförening.

Återupptäckten av Maria Christina

Sjöfartsverket beslöt januari 1995 att stödja renovering och restaurering av några votivskepp i Estland. Problemet var att det inte fanns några. Nedrustning av kyrksamheten och förskingringen av kyrkoinventarier under Sovjetepoken innebar att votivskepp i kyrkor nu var ett historiskt fenomen. Estlands sjöhistoriska museum i Tallinn påbörjade en intensiv efterforskning. Det fanns gott hopp. En tidigare inventering 1993 av gamla kyrk-orglar i Est-land hade visat att visst, de fanns, - på ladugårdsvindar och kyrkomagasin och lite här och där. Till sist fann man en orgelskatt av inte sönderrenoverade orglar av betydande musik- och kyrkohistoriskt intresse.

Efterforskningen ledde snart till fullträff. Högst upp i Stadsmuséets magasin (Linnamuseeum) i Tallinn påträffades skeppet Maria Christina. Högst i stortoppen flög den gula och den blå. Hur kunde det komma sig? Fanns det ett svenskt påbrå?

Jodå, Maria Christina visade sig vara det votivskepp som hängt i svenska församlingens kyrka i Tallinn under tiden fram till den ryska ockupationen under andra världskriget. Maria Christina var ett av de två skepp som funnits i kyrkan, det andra var Johan August, nu försvunnen. Maria Christina blev ryskt krigsbyte, försvann, men erbjöds återköpas till Estland av en ukrainsk soldat. Den svenska församlingen existerade då inte längre. Modellen kunde 1952 återföras till Tallinn med Linnamuseeum som ny ägare. Skeppet, nu illa skadat med bruten mesantoppstång, skadat galjons-ornament, trasig rigg och vissa delar löskomna, men som helhet hyggligt intakt, kunde återföras till sin hemmahamn.

Vad är ett votivskepp?

Votivskepp är ett vanligt inventarium i församlingskyrkor särskilt efter svenska kusten. En skärgårdskyrka är ofullkomlig om där inte finns en båt. Sedvänjan är urgammal.

latinska 'votum' betyder röst, precis som votering betyder röstning. Redan romarna gav tacksägelseoffer till gudarna när någon lycklig eller fördelaktig händelse hade inträffat. Seden övertogs delvis av den kristna kyrkan. Men i kust- och skärgårdssamhällen fick denna offergåva en mer specifik betydelse. En sjöman från trakten som varit i sjönöd och i stor fara för sitt liv kunde bygga en modell av sitt fartyg och som tacksägelse för sin räddning överlämna det till sin kyrka.

Lübeck 1489

Votivmålning i Marienkirche i Lübeck 1489. De som kommit iland tackar för sin räddning, medan deras kamrater ännu kämpar i vågorna.

Har det funnits en förebild?

Maria Christina har tillsammans med Johan August hängt i svensk-estniska kyrkan i Tallinn. Båda fartygsnamnen klingar onekligen svenskt. Var är förebilderna? Har de funnits? Om Johan August har vi inga spår. Maria Christina har en datering på akterspegeln, 15 december 1747. Denna påmålning kan vara sekun-där och gjord efter att modellen färdigställts. Modellen är rikt målad men dekorationerna är inte fartygs- eller tidstypiska utan kan vara gjorda i något förment förbättringsförsök. Ett fartyg har inte blommor på låringen!

Modellen avbildar en tremastad fullriggare med ett undersegel (stor- eller focksegel) och ett märssegel på varje mast. Fartyget har gaffelsegel på mesanmasten och inte latin-segel vilket är en förhållandevis modern riggning på ett 1700-talsfartyg. Far-tyget har emellertid på bogsprötet en riggning med två råsegel, blinda och bovenblinda. Dessa segel bars för att motverka lovgivighet och är en ålderdomlig riggningsdetalj. Under 1700-talet övergick man i stället till klyvarbom och förstagsegel. Maria Christina bär två stagsegel mellan masterna och ett förstagsegel.

Modell

Replikamodellen av Maria Christina i Kabinettet till Stormaktssalen, Svenska ambassaden i Tallinn.

Vad berättar skrov och rigg?

Bovenblindan försvann i början av 1700-talet. Klyvarbommen, utriggad föröver från bogsprötet, innebar att ytterligare ett försegel för att kompen-se-ra lovgivigheten kunde bäras. Latinmesanseglet ersattes av gaffelmesan under 1700-talets andra hälft. Modellen för endast två råsegel, inte tre, vilket är en jämförelsevis ålderdomlig riggning.

Ostindiefarare

En svensk ostindiefarare passerar Bocca Tigris, Tigerporten, i inloppet till Kanton

Förebilden till modellen kan vara ett kompaniskepp. Kompaniskepp är handelsfartyg i fjärrtrafik. Utvecklingen av fartyg, kompassen och navigeringskonsten under 1600-talet satte fart på fjärrfarten. Holländarna gick i täten med att bilda privilegier för redare med ensamrätt till handeln. Ostasiatiska kompanier, kompanier för Medelhavet och Afrika bildades. I Sverige gavs privilegier till ett antal kompanier som dock aldrig kom igång ordentligt, fartygen kunde inte finansieras, de som kom iväg föll offer för sjöröveri och annat

Men 1731 utfärdade kungen en oktroj (privilegium) för Ostindiska kompaniet i Sverige. Nu började en 70-årig transocean fjärrtrafik, den första under svensk flagg (vikingatågen då undantagna, vikingaresorna förde knappast flagga utan andra symboler).

Lösenorden för tiden, merkantilismens epok, var industri och handel. Nationalförmögenheten skulle växa med maximal export och så liten import som möjligt. Samtidigt var fascinationen inför de åtråvärda skatterna i Asien tillräcklig för att väcka lystmäte, tyger, porslin, kryddor, te, rotting och sagogryn. Ut skeppas tackjärn, tjära, koppar, spik, stål, musköter, brädor och till viss del verkstadsprodukter.

Götha Leijon

Ostindienfararen Götha Leijon på resa 1746-49. Här utanför Teneriffa. Akvarell av Carl Johan Gethe.

Fartygen hade en lastkapacitet på 150-500 läster. En läst motsvarar 2,5 ton d v s fartygen tog 300-1.300 tons last.

Fartygen var bestyckade till skydd för pirater och fribrytare och för att inge respekt på destinationsorterna. Handelskompanierna anlade handelsstationer som inte sällan var fortifikatoriskt förstärkta men då handelshusen byggdes ut i Canton och Macao fick sjöfarten en mer fridfull framtoning. De fartyg som förlorades i farten var i skeppsbrott, mer sällan i piratstrid.

Ostindiefarare eller stormaktsfartyg?

Maria Christina avbildar med all säkerhet en liten till medelstor ostindiefarare med standardbestyckning (20-24 kanoner i ett däck). Fartygets galjons-figur, ett förgyllt stående lejon, har förekommit på flera andra svenska fartyg.

Frågan om en förebild till Maria Christina är dunkel. Det finns inte belagt att något fartyg med detta namn har byggts. Däremot finns åtskilliga fartyg byggda 1680 och framåt i namnkombinationer med Maria eller Christina, byggda i Sverige. I Baltikum, Finland och tyska områden under stormaktstiden byggdes åtskilliga fartyg till handelsflottan under stormaktstiden. Faktum är att det byggdes fler fartyg i dessa provinser i egentliga Sverige. Efter 1720, när de baltiska provinserna förlorats, byggdes huvudsakligen kompaniskeppen för t ex ostindiska kompaniet i Sverige.

Avsaknaden av spår för att finna en förebild till Maria Christina må tillåta oss att spekulera över när modellen kan ha gjorts.

Riggtypernas utveckling under tidigt 1700-tal var följande:

Utveckling

Maria Christina låter sig inte entydigt dateras till riggtyp. Förseglen, förstag och blindor är en ålderdomlig riggtyp, likaså riggningen med två råsegel. Mesanriggen däremot är vanlig först senare, mot slutet av 1700-talet. Maria Christina kan således vara en modell gjord utan verklig förebild, men med konstruktionsförebilder i riggen som var moderniteter respektive väl beprövad teknik runt ca 1720. Av den exakta skrovformen och spant-rutan kan man sannolikt inte dra några långtgående slutsatser, modellen är rustikt gjord med detaljer överdimensionerade och rimligen inte skalenliga.

Uppmätningsritning

Uppmätningsritning av Maria Christina, Jüri Zhurba, Tallinn 1995.

Var kan modellen vara byggd? Detta är höljt i dunkel. Trots stark skeppsbyggartradition i de svenska provinserna, kan naturligtvis modell-en vara byggd utanför Estland. Har den i så fall hamnat i svenska kyrkan i Tallinn genom någon av de svenska ätterna som fortfarande var stora jordägare under den ryska tiden efter 1720? Eller har den byggts av någon i svenskbygderna utefter kusten i nordöstra Estland?

En sak är klar, Maria Christina är ett vittnesbörd om handeln över de stora haven och att någon förbindelse med kompaniepoken föreligger. Ett kurio-sum är att det varit ett bestyckat skepp som hängt som votivskepp i S:t Mikaelkyrkan, detta är ovanligt. Men det finns åtminstone tre kända bestyckade votivskepp i Sverige.

Renoveringen

Maria Christina som votivskepp är en dyrgrip. Hon torde räknas till något av de äldsta kända votivskeppen med någon svensk anknytning. Renove-ring-en av Maria Christina fordrade hänsynstaganden till hennes proviniens och till konservatorstraditionen i Estland. Renoveringen har utförts av den stat-liga estniska renoveringsinstitutionen Kanut som har bred och djup fack-kom-pe-tens inom museal konservatorsteknik. Emellertid saknades tradition på fartygsmodeller. En specialistgrupp sammansatt av representanter från Eesti Meremuuseum i Tallinn och Sjöhistoriska muséet i Stockholm engagerades för att säkra konserveringens genomförande. Restaureringen omfattade demontering av alla segel och löpande rigg, reparation och återställning av saknade eller söndriga trädetaljer m m. Renoveringen omfattade i trädetaljer

- nytillverkning av förtoppstång
- svarvning av 7 saknade kanoner
- reparation av stävkonsolidering till galjonsfigur
- smärre bättringsmålning

Seglen tvättades och lagades och löpande riggen utbyttes mot svart vaxad linnetråd.

Under konserveringsarbetet kunde konstateras att fartyget restaurerats en gång tidigare. På insidan av akterspegeln är målat på plywood (således ej ursprunglig) texten '1747. Gud med os. 1904.'. Vi kan således notera att dateringen från 1747 på akterspegeln och den från 1904 på insidan båda är gjorda på svenska språket.

Fartyget har efter renovering åter överlämnats till sin nuvarande ägare Linnamuseeum och finns nu tillgänglig att beskåda för allmänheten i stadstornet Kikk-in-de-Kökk, holländska för kika-in-i-köket, i Tallinn. (Namnet på tornet kommer därav att från den högtbelägna punkten kunde vaktposten se in i Tallinns många kök och se vad som lagades till middag).

Maria Cristinas tvillingsyster, replikamodellen

Svenska S:t Mikaels församling i Tallinn förlorade sin Maria Christina under andra världskriget. Församlingen har återuppstått i Tallinn 1992 och har återfått sin kyrka. Sjöfartsverket beslöt 1995 stödja kyrkan i att återerövra sin gestaltning som kyrkorum. I en sjöfartsförsamling bör ett votivskepp finnas.

Uppdraget att bygga en replikamodell av Maria Christina för S:t Mikaels församling lämnades till modellbyggaren Juri Zhurba i Tallinn. Arbetet påbörjades med en detaljerad uppmätning av den befintliga modellen och en detaljerad riggritning, som då också dokumenterade riggningen som stöd för konserveringsarbetet av originalmodellen.

Skrovet är byggt i furu. Köl och stävar och andra utvändiga detaljer av skrovet är byggda i ek och björk. Däcket och däckdetaljer är byggda i ek, bok och björk. Fartyget är målat med oljefärg. Jungfrur, block och andra riggdetaljer samt master, toppstänger och rår är gjorda av apelträd. Galjonsfiguren är gjuten i gips, impregnerad med linolja och förgylld. Löpande och stående rigg är av paraffinerad linnetråd, seglen är sydda i linne. För stabilitet är modellen ballastad med 1,5 kilo bly.

Modellen med stående rigg invigdes i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn den 12 december 1995 och modellen överlämnades i slutligt riggat och segelsatt skick till församlingen i Tallinn den 19 mars 1996. I avvaktan på att modellen får sin slutliga hamn i svenska S:t Mikaelför-sam-lingens kyrka står modellen i entrékabinettet till Stormaktssalen på Svenska ambassaden i Tallinn.

S:t Mikaelskyrkan i Tallinn

Det har funnits en svensk församling i Tallinn grundad 1631 under stortmaktstiden. 1710 beslagtogs kyrkan av Ryska garnisonen. Den nuvarande kyrkobyggnaden i centrala Tallinn är f d Johannis hospitalet och invigd som kyrka år 1733. Efter de ryska truppernas intåg i Estland under andra världskriget har kyrkan använts bl a som träningslokal för brottare. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, svenska S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn har återfått sin helgedom och kyrkan håller nu på att återfå, om än i långsam takt, sin gestaltning som kyrkorum. Som samlingspunkt för församlingen är hon dock i funktion sedan länge, men tills vidare beroende av svenskt stöd för att fullfölja renoveringen av sin kyrka. Kyrkan har en vänförsamling i Sverige, S:t Mikaels församling i Vårby utanför Stockholm.

Källförteckning

Svenskt skeppsbyggeri, Red Gustaf Halldin. Allhems förlag, Malmö, 1963.

Ostindiska kompaniet, Tore Frängsmyr, Bra Böcker, Höganäs, 1976.

Stockholms segelsjöfart 1732-1932, Hj.T.Börjesson. Stockholm, 1932.

AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet 1907-1928, Fritz Schéel. Göteborg, 1928.

Svenska Flottans historia, band 2, 1680-1814. Red S. Arthur Svensson, Allhems förlag, Malmö, 1943.

Båtmodeller och museibåtar, Sjöhistoriska sällskapets årsbok 1990-91, Borås, 1990.

Conservation - Restoration of Votive Ship Maria Christina from S:t Mikael Church. Conservation Centre Kanut, Tallinn, 1995 (stencil).

Rootsi mälestised Eestis

Hans Lepp

 

Peatükk 5. Rootsi kirik Tallinnas

Keskajal olid Rootsil Tallinnaga tihedad sidemed. 1561-1718 elas Tallinnas mitu tuhat rootslast. Toompeal oli rootsi kogudus ja all-linnas said rootslased 1629. aastal oma kiriku endises Mihkli nunnakloostris. Kogudus võttis kloostri kiriku nime üle ja kannab seda tänase päevani. Koguduse kroonikud jutustavad, et rootslased olid kirikusõbralikud, kuid nad kaklesid kirikus paremate kohtade pärast ja tegelesid jumalateenistuste vahel hooraeluga. Kirik sai suuri annetusi, nagu altar, kantsel ja baptisteerium, viimase kinkis Karl XI.

Kui tsaar Peeter I sai võimu Tallinnas enda kätte, võttis ta 1716. a. Rootslastelt nende kiriku ja tegi sellest Vene garnisoni kiriku. Rootsi kogudus jäi kodutuks kuni 1733. a., mil neile juhatati uus kirikuruum. See oli keskaegne seegihoone. Kaasa võeti vana kirikuinventar. Selles majas tegutses rootsi kogudus 1944. aasta sügiseni, kui suurem osa koguduse liikmeist Eestist põgenes. Nõukogude võim pani kiriku kinni. Sisustus tassiti laiali, varastati, põletati ja rikuti. Kantsel asub praegusel ajal lahtimonteeritult riigi kunstimuuseumi keldris, altar on Märjamaa kirikus ja Karl XI kingitud esinduslik baptisteerium on muuseumieksponaat. Pingid, pildid, seinalühtrid, laes rippunud laevamudelid ja teised kirikule kuulunud esemed on jäljetult kadunud. Nõukogude võim muutis kiriku raskejõustikusaaliks, millena seda kasutati 1992. aasta sügiseni.

Kuigi eestirootslaste enamik elas Lääne-Eestis, täitis Rootsi Mihkli kogudus sõdadevahelisel ajal rahvusrühma keskuse funktsiooni. 1909. aastal loodi Svenska Odlingens Vänner (SOV), ühendus, mis pidi kaitsma eestirootslaste huve ja mille juhatus asus koguduse ruumides. Napilt kümme aastat hiljem tuli välja eestirootslaste ajalehe "Kustbon" ("Randlane") esimine number. Ka ajalehe toimetus oli koguduse ruumides. Nii Svenska Odlingens Vänner kui "Kustbon" jätkasid pärast 1944. aastat oma tegevust Rootsis.

1908. aastal külastas Mihkli kirikut Gustav V, kes oli Tallinnas läbisõidul Peterburi. Ka 1929.a. käis kuningas kirikus, olles ametlikul visiidil noores Eesti Vabariigis. 1932. aasta suvel, kui Tartu Ülikool sai 300-aastaseks, külastas kirikut kroonprints Gustaf (VI) Adolf ja 1936. aastal tema poeg prints Gustaf Adolf. Traditsioonid elavad edasi. Ringkäigul Tallinnas 22. aprillil 1992 külastasid Mihkli kirikut kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia. Liivakotid olid tookord juba alla võetud ja maadlusmatid kokku rullitud. Ainult terav higilõhn oli ikka veel alles, kui ootusärevil eesti-rootslaste järeltulijad kirikus kuningat ja kuningannat vastu võtsid. Kuningapaari külaskäik kiirustas tagant otsust rahuldada taasloodud rootsi koguduse palve saada tagasi oma kirik. Juba samal sügisel võis kogudus vanas kirikus jälle jumalateenistusi pidada.